> Faqja pare >Archive for the ‘Ç’është astrologjia’ Category

Çfarë është astrologjia

Përkufizimi i astrologjisë
harta-qiellore
Nëse ndalemi në etimologjinë e kësaj fjale, Astrologjia vjen nga një fjalë e lashtë greke: astron që do të thotë “yll” (trup qiellor) dhe logia që ka kuptimin “studim”, pra që do të thotë “studim mbi yjet” ose më saktë ‘studim mbi trupat qiellorë’. Në fakt, i vetmi yll që ndikon në astrologji është Dielli, të tjerët janë planetë dhe satelit (Hëna). Por dhe planetët duken si yje për shkak të rrezatimeve të Diellit që bie mbi ta dhe ndoshta njerëzit e lashtë mendonin se yjet dhe planetet ngjajnë me njëri-tjetrin. Vazhdo…

Tags: , ,

  • Twitter
  • Facebook

Astrologjia shkencore

equino-2014

Astrologjia shkenca për unitetin e hapësirës

Astrologjia mundet të jetë shkenca më e lashtë, por, në të njëjtën kohë, edhe më e panjohura. Ajo ka ekzistuar që prej kohësh aq të hershme, me aq sa jemi në gjendje ne ta ndjekim historinë e njerëzimit, njerëzit gjenin mbishkrime astrologjike në mbetjet e kockave të civilizimit sumer, i cili ka ekzistuar 25 000 vjet para erës sonë. Për ta janë ruajtur shënime astrologjike dhe skica të orbitës hënore në qiell. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook