> Faqja pare >Archive for the ‘Aspektet planetare’ Category

Si ndahen aspektet planetare

aspektet
Hyrje në aspektet planetare

Marrëdhënia këndore ndërmjet planeteve në një horoskop, e matur si kënde brenda ekliptikës, quhet “aspekt”. Zakonisht kjo përfshin këndet Ashendent dhe Mesqiellor. Vetëm disa raporte këndore konsiderohen si aspekte, dhe këto kanë cilësi të brendshme –  të përcaktuara si “harmonike”, “dinamike”, ose “neutrale”.
Këto marrëdhënie ndikojnë në mënyrën se si planetet punojnë së bashku. Ka një tolerancë të caktuar, që nënkupton se një aspekt është aktiv apo veprues brenda pak gradëve nga të dyja anët e pikës ekzakte. Kjo tolerancë është përcaktuar nga “orbita” (shih më poshtë). Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook

Interpretimi i aspekteve

Aspektet planetare

Kjo është një nga fushat më të ndërlikuara e më të pasura të astrologjisë. Në fakt, secili planet i sheh domethëniet e tij të modelohen e ngjyrosen në mënyra të ndryshme sipas raporteve që ka me të tjerët, ashtu si qenia njerëzore të cilës i modifikohen karakteristikat, i dobësohen ose forcohen disa tipare, në varësi të personave të tjerë me të cilët ka kontakte. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook