> Faqja pare >Archive for the ‘Divorci’ Category

Ndarja & Divorci në astrologji

divorci

Nuk ka asnjë mënyrë të qartë të prerë për të përcaktuar se kur një çift mund të ndahet apo divorcohet. Megjithatë, koha e lodhjes (tensionimit) të një marrëdhënieje mund të dallohet duke shqyrtuar hartat e lindjes së individëve të përfshirë, hartat e martesës apo të takimit të parë, dhe sinastrinë e progresuar dhe hartat e përbëra të progresuara.

Urani në tranzit mbi Diellin, Hënën, Venusin,  Ashendentin dhe Deshendentin në aspekte të rënda (përkrah, kuadrat, dhe opozitë, dhe në një shkallë më të vogël, gjysëm-kuadrat dhe mbikuadrat). Gjatë këtyre tranziteve, nëse një marrëdhënie bëhet tepër e lodhshme, ne mund t’i japim fund asaj, përkohësisht apo përgjithmonë. Një shembull i mirë i divorcit është dhe rasti i Angelina Jolie dhe Brad Pitt, në periudhën e vjeshtës 2016. Sigurisht që faktori kryesor i ndarjes së tyre është Urani. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook