> Faqja pare >Archive for the ‘Astrologë dhe autorë’ Category

PTOLEMEU – babai i astrologjisë perëndimore

PTOLEMEU DHE ASTROLOGJIA SHKENCORE PERËNDIMOREPtlm

Astrologët modernë e kujtojnë Ptolemeun si autorin e një prej manualeve më të vjetra të astrologjisë, ‘Tetrabiblos’ (Greqisht) ose ‘Quadrapartitium’ (Latinisht) që do të thotë “Katër Librat”. Megjithëse e dimë që Ptolemeu nuk i shpiku metodat e tij të astrologjisë, ne e njohim kontributin e tij si një nga përpunuesit e pjesës më të madhe të dijes lindore mbi trupat qiellor në një shpjegim të organizuar dhe të arsyetuar. ‘Tetrabiblos’ ka ofruar një shpjegim të hollësishëm të sistemit filozofik të astrologjisë, duke u mundësuar praktikuesve të saj t’u përgjigjen kritikëve në baza shkencore dhe fetare.
Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook

Parashikuesit më të mëdhenj të botës

 

Më poshtë kemi përshkruar jetën dhe parashikimet e gjashtë parashikuesve (astrologë/profetë) më të mirë, duke u nisur nga saktësia e parashikimeve të tyre, që ka patur bota. Ata kanë qënë kryesisht njerëz shumë të zakonshëm, duke ndryshuar nga njerëzit e kohës së tyre thjesht nga aftësia e tyre për të parashikuar. Ata ndryshonin nga njëri tjetri në karakter, në profesion, madje edhe në metodat e parashikimit.
Le të shikojmë tani disa prej këtyre njerëzve të shquar. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook

Njerëzit që kanë bërë astrologjinë

Astrologë dhe autorë të tjerë që kanë shkruar për astrologjinë

Më poshtë kemi listën e astrologëve dhe autorëve të tjerë që kanë shkruar vepra dhe kanë dhënë kontributin e tyre në lidhje me astrologjinë gjatë epokave të ndryshme të historisë.

Sargoni i Vjetër (Sargoni I i Akadit), themelues i perandorisë së Akadit në Mesopotami, i cili qeverisi rreth vitit 2350 deri në 2295 para erës sonë; dëshmitë më të vjetra astrologjike, ku kopjet më të vjetra mbi tabletat me shkrim kuneiformë qenë gjetur në bibliotekën e Asurbanipalit në Ninivë, datojnë nga kjo epokë. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook