> Faqja pare > SINASTRIA > Kombinimi i planetëve

Kombinimi i planetëve

Marrëdhëniet astrologjike

Në këtë faqe, ju do të shqyrtoni disa elementë kyçe të aspekteve dhe pozicioneve ndërhartore për të kërkuar, kur të krahasoni dy harta, për perspektiva romantike. Më poshtë kemi paraqitur vlerat e përputhshmërisë të matur me vlera numerike: 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4. Asnjë nga këto vlera nuk është absolute. Këto janë thjeshtë një vlerësim i përgjithshëm. Për shembull, Merkuri përkrah, gjashtëkëndësh, apo trekëndësh Merkurit, i është dhënë një vlerë numerike +2. Megjithatë,

mund të jetë më e rëndësishme kur individët e përfshirë i përkasin natyrës merkuriane, ose kanë Merkurin në shtepinë e 7-të (që tregon se Merkuri është veçanërisht i rëndësishëm në marrëdhëniet e këtij individi). Ndoshta për një person Merkurian, duhet shënuar më shumë vlerë numerike (peshë/rëndësi). Ka edhe faktorë të tjerë të rëndësishëm që nuk janë në listën e mëposhtme. Venusi në shtepinë e pestë, për shembull. Nuk kemi përfshirë gjithçka sepse lista do të dilte shumë më e gjatë.

Sigurisht që pikët na ndihmojnë për të përcaktuar vlera (peshën) relative të faktorëve të ndryshëm, por një mënyrë tjetër për t’iu drejtuar këtij sistemi është të marrim parasysh se si disa pozicione bien në secilën kategori:

Për një marrëdhënie të kënaqshme është e deshirueshme të kemi:

-Së paku një kombinim në kategorinë e përputhshmërisë më të fortë (vlera numerike 4).

-Së paku katër apo pesë kategori të përputhshmërisë shumë të fortë (vlera numerike 3).

– Zero ose jo më shumë se 1 kategori të “alarmit të kuq” (vlera numerike -4).

– Jo më shumë se tre kategori të vlerës numerike -3.

– Të paktën 3 por jo më shumë se 7 kategori të vlerës numerike -2.

 

Lista ekzakte ofrohet më poshtë me llogaritje llogjike:

– Dielli përkrah Diellit 1

– Dielli trekëndësh/gjashtëkëndësh me Diellin 3

– Dielli katërkëndësh me Diellin -2

– Dielli opozitë Diellit 2

– Dielli përkrah Hënës 4

– Dielli trekëndësh, apo gjashtëkëndësh Hënës 3

– Dielli kuadrat me Hënën -3

– Dielli opozitë me Hënën 2

– Dielli përkrah, gjashtëkëndësh apo trekëndësh Merkurit 2

– Dielli kuadrat/opozitë Merkurit -1

– Dielli përkrah ose trekëndësh Venusit 3

– Dielli gjashtëkëndësh Venusit 2

– Dielli kuadrat/opozitë Venusit -1

– Dielli përkrah Marsit 2

– Dielli trekëndësh/gjashtëkëndësh Marsit 3

– Dielli kuadrat/opozitë Marsit -2

– Dielli përkrah, gjashtëkëndësh/trekëndësh Jupiterit 3

– Dielli kuadrat/opozitë me Jupiterin 1

– Dielli përkrah Saturnit -2

– Dielli trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 3

– Dielli kuadrat/opozitë Saturnit -2

– Dielli përkrah Uranit -1

– Dielli trekëndësh, gjashtëkëndësh Uranin 2

– Dielli kuadrat/opozitë Uranit -1

– Dielli përkrah Neptunit -2

– Dielli trekëndësh/gjashtëkëndësh Neptunit 1

– Dielli kuadrat/opozitë Neptunit -2

– Dielli përkrah, gjashtëkëndësh/trekëndësh Plutonit 1

– Dielli kuadrat/opozitë Plutonit -2

– Dielli përkrah, gjashtëkëndësh/trekëndësh Kironit 3

– Dielli përkrah Ashendentit 3

– Dielli trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 2

– Dielli kuadrat Ashendentit -2

– Dielli opozitë Ashendendit 4 (=Dielli përkrah Deshendentit 4)

– Dielli opozitë Mesqiellorit 2 (= Dielli përkrah Fundqiellorit 2)

– Dielli përkrah ose opozitë Verteksit 4

– Dielli përkrah Nyjes Veriore 4

– Dielli përkrah Nyjes Jugore 3

– Dielli gjashtëkëndësh/trekëndësh me Nyjet e Hënës 2

– Dielli kuadrat me Nyjet e Hënës 2

– Dielli përkrah me Mespikën Diell-Hënë 4

– Dielli opozitë, kuadrat apo gjysëm-kuadrat me Mespikën Diell/Hënë 4

– Dielli në shtepinë e 7të të partnerit 4

– Dielli në shtepinë e pare të partnerit 3

– Hëna përkrah, gjashtëkëndësh/trekëndësh me Hënën 2

– Hëna kuadrat me Hënën -3

– Hëna opozitë me Hënën -1

– Hëna përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Merkurit 2

– Hëna kuadrat/opozitë Merkurit -2

– Hëna përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Venusit 3

– Hëna kuadrat/opozitë Venusit 1

– Hëna përkrah Marsit -1

– Hëna trekëndësh/gjashtëkëndësh me Marsin 3

– Hëna kuadrat me Marsin -3

– Hëna opozitë me Marsin -2

– Hëna përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh me Jupiterin 3

– Hëna kuadrat apo opozitë me Jupiterin 1

– Hëna përkrah Saturnit -3

– Hëna trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 3

– Hëna kuadrat me Saturnin -4

– Hëna opozitë Saturnit -3

– Hëna përkrah Uranit -1

– Hëna trekëndësh apo gjashtëkëndësh Uranit 2

– Hëna kuadrat ose opozitë Uranit -2

– Hëna përkrah Neptunit 1

– Hëna gjashtëkëndësh / trekëndësh Neptunit 2

– Hëna kuadrat/opozitë Neptunit -3

– Hëna përkrah Plutonit 1

– Hëna gjashtëkëndësh/trekëndësh Plutonit 2

– Hëna kuadrat/opozitë Plutonit-3

– Hëna përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Kironit 3

– Hëna përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 3

– Hëna kuadrat Ashendentit -2

– Hëna opozitë Ashendentit 4 (=Hëna përkrah Deshendentit 4)

– Hëna opozitë Mesqiellorit 3 (= Hëna përkrah Fundqiellorit 3)

– Hëna përkrah/opozitë Verteksit 4

– Hëna përkrah Nyjes Veriore 4

– Hëna përkrah Nyjes veriore 3

– Hëna trekëndësh/gjashtëkëndësh Nyjeve Hënore 2

– Hëna kuadrat me Nyjet Veriore 2

– Hëna përkrah me Mespikën Diell/Hënë 4

– Hëna kuadrat, opozitë ose gjysëm kuadrat me Mespikës Diell-Hënë 4

– Hëna në shtepinë e 7të të partnerit 3

– Hëna në shtepinë e pare të partnerit 3

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh me Merkurin 2

– Merkuri Kuadrat me Merkurin -4

– Merkuri opozitë me Merkurin -2

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Venusit 2

– Merkuri kuadrat/opozitë Venusit -1

– Merkui përkrah Marsit -1

– Merkuri trekëndësh/gjashtëkëndësh Marsit 2

– Merkuri kuadrat ose opozitë me Marsin -2

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Jupiterit 3

– Merkuri kuadrat, opozitë Jupiterit 1

– Merkuri përkrah Saturnit -2

– Merkuri trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 1

– Merkuri kuadrat/opozitë Saturnit -2

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Uranit 1

– Merkuri opozitë/kuadrat Uranit 1

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Neptunit 1

– Merkuri kuadrat/opozitë Neptunit -3

– Merkuri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Plutonit 1

– Merkuri opozitë/kuadrat Plutonit 1

– Merkuri përkrah Ashendentit 2

– Merkuri opozitë Ashendentit 2 (=Merkuri përkrah Deshendentit 2)

– Merkuri trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 1

– Merkuri kuadrat Ashendendit -1

– Merkuri përkrah /opozitë Mesqiellorit 2

– Merkuri përkrah/opozitë Verteksit 1

– Merkuri në çdo aspekt me Nyjen e Hënës 1

– Venusi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Venusit 3

– Venusi kuadrat Venusit 1

– Venusit opozitë Venusit 3

– Venusi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh me Marsin 3

– Venusi Kuadrat/opozitë Marsit 2

– Venusi përkrah Jupiterit 3

– Venusi trekëndësh/gjashtëkëndësh Jupiterit 2

– Venusi kuadrat/opozitë Jupiterit 1

– Venusi përkrah Saturnit 1

– Venusi trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 3

– Venusi kuadrat Saturnit -4

– Venusi opozitë Saturnit -3

– Venusi përkrah Uranit 1

– Venusi gjashtëkëndësh/trekëndësh Uranit 2

– Venusi kuadrat/opozitë Uranit -2

– Venusi përkrah, gjashtëkëndësh/trekëndësh Neptunit 2

– Venusi kuadrat/opozitë Neptunit -3

– Venusi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Plutonit 2

– Venusi kuadrat/opozitë Plutonit -2

– Venusi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Kironit 3

– Venusi përkrah Ashendentit 3

– Venusi trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 2

– Venusi kuadrat Ashendentit 1

– Venusi opozitë Ashendentit 3 (=Venusi përkrah Deshendentit 3)

– Venusi përkrah Mesqiellorit ose Fundqiellorit 2

– Venusi përkrah/opozitë verteksit 2

– Venusi në çdo aspekt me Nyjet e Hënës 2

– Venusi përkrah Mespikës Diell-Hënë 3

– Venusi kuadrat, gjysëm-kuadrat/opozitë me Mespikën Diell/Hënë 3

– Venusi në shtëpinë e parë të partnerit 2

– Venusi në shtepinë e 7të të partnerit 3

– Marsi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Marsit 2

– Marsi kuadrat/opozitë Marsit -2

– Marsi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Jupiterit 2

– Marsi kuadrat/opozitë meJupiterin 2

– Marsi përkrah Saturnit -3

– Marsi gjashtëkëndësh/trekëndësh Saturnit 1

– Marsi kuadrat/opozitë Saturnit -4

– Marsi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Uranit 1

– Marsi kuadrat ose opozitë Uranit -2

– Marsi përkrah Neptunit -2

– Marsi trekëndësh/gjashtëkëndësh Neptunit 1

– Marsi kuadrat, opozitë Neptunit -2

– Marsi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Plutonit 2

– Marsi kuadrat/opozitë Plutonit -3

– Marsi përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 2

– Marsi kuadrat Ashendentit -1

– Marsi opozitë Ashendentit 2 (= Marsi përkrah Deshendentit 2)

– Marsi përkrah ose opozitë Verteksit 2

– Marsi në çdo aspekt me Nyjet e Hënës 1

– Marsi përkrah Mespikës Diell-Hënë 3

– Marsi kuadrat, gjysëm-kuadrat, opozitë me Mespikën Diell-Hënë 3

– Jupiteri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Jupiterit 2

– Jupiteri kuadrat, opozitë me Jupiterin 2

– Jupiteri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 1

– Jupiteri kuadrat/opozitë Saturnit -1

– Jupiteri në çdo aspekt me Uranin 1

– Jupiteri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh me Neptunin 1

– Jupiteri kuadrat/opozitë me Neptunin -1

– Jupiteri përkrah, trekëndësh/gjashtëkëndësh Plutonit 1

– Jupiteri kuadrat/opozitë me Plutonin -1

– Jupiteri përkrah Ashendentit 2

– Jupiteri trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 1

– Jupiteri kuadrat Ashendentit 1

– Jupiteri opozitë Ashendentit 2 (= Jupiteri përkrah Deshendentit 2)

– Jupiteri përkrah ose opozitë me Verteksin 2

– Jupiteri në çdo aspekt me Nyjet e Hënës 1

– Jupiteri në shtepinë e 7të 2

– Saturni trekëndësh/gjashtëkëndësh Saturnit 1

– Saturni kuadrat/opozitë Saturnit -1

– Saturni përkrah Ashendentit -2

– Saturni trekëndësh/gjashtëkëndësh Ashendentit 1

– Saturni kuadrat/opozitë Ashendentit -2

– Saturni përkrah/opozitë Verteksit -2

– Saturni përkrah/kuadrat Nyjeve të Hënës -2

– Urani opozitë Ashendentit -3

– Urani përkrah Verteksit ose Deshendentit -3

– Neptuni opozitë Ashendentit -2

– Neptuni përkrah Verteksit ose Deshendentit -2

– Plutoni opozitë Ashendentit 1

– Plutoni përkrah Verteksit apo Deshendenit 1

– Ashendenti përkrah Ashendentit 1

– Ashendenti gjashtëkëndësh/ trekëndësh me Ashendentin 2

– Ashendenti kuadrat me Ashendentin -2

– Ashendenti opozitë me Ashendentin 2

– Ashendenti përkrah Nyjes Veriore 4

– Ashendenti përkrah Nyjes Jugore 3

– Ashendenti trekëndësh/gjashtëkëndësh me Nyjet e Hënës 2

– Ashendenti kuadrat me Nyjet e Hënës 2

– Ashendenti përkrah Mespikës Diell-Hënë 3

– Ashendenti kuadrat, gjysëm-kuadrat/opozitë me Mespikën Diell-Hënë 3

– Ashendenti në shtëpinë e 7të të partnerit 3

– Verteksi përkrah Mespikës Diell-Hënë 3

– Verteksi kuadrat, gjysëm-kuadrat/opozitë me Mespikën Diell/Hënë 3

– Verteksi përkrah me Nyjet e Hënës 2

– Nyjet e Hënës përkrah ose opozitë Mesqiellorit/ Fundqiellorit 3

Tags:

  • Twitter
  • Facebook

Komentet jane te mbyllura.