> Faqja pare >Posts Tagged ‘astrologet

Parashikuesit më të mëdhenj të botës

 

Më poshtë kemi përshkruar jetën dhe parashikimet e gjashtë parashikuesve (astrologë/profetë) më të mirë, duke u nisur nga saktësia e parashikimeve të tyre, që ka patur bota. Ata kanë qënë kryesisht njerëz shumë të zakonshëm, duke ndryshuar nga njerëzit e kohës së tyre thjesht nga aftësia e tyre për të parashikuar. Ata ndryshonin nga njëri tjetri në karakter, në profesion, madje edhe në metodat e parashikimit.
Le të shikojmë tani disa prej këtyre njerëzve të shquar. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook

Njerëzit që kanë bërë astrologjinë

Astrologë dhe autorë të tjerë që kanë shkruar për astrologjinë

Më poshtë kemi listën e astrologëve dhe autorëve të tjerë që kanë shkruar vepra dhe kanë dhënë kontributin e tyre në lidhje me astrologjinë gjatë epokave të ndryshme të historisë.

Sargoni i Vjetër (Sargoni I i Akadit), themelues i perandorisë së Akadit në Mesopotami, i cili qeverisi rreth vitit 2350 deri në 2295 para erës sonë; dëshmitë më të vjetra astrologjike, ku kopjet më të vjetra mbi tabletat me shkrim kuneiformë qenë gjetur në bibliotekën e Asurbanipalit në Ninivë, datojnë nga kjo epokë. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook