> Faqja pare >Posts Tagged ‘autorët e astrologjisë

Njerëzit që kanë bërë astrologjinë

Astrologë dhe autorë të tjerë që kanë shkruar për astrologjinë

Më poshtë kemi listën e astrologëve dhe autorëve të tjerë që kanë shkruar vepra dhe kanë dhënë kontributin e tyre në lidhje me astrologjinë gjatë epokave të ndryshme të historisë.

Sargoni i Vjetër (Sargoni I i Akadit), themelues i perandorisë së Akadit në Mesopotami, i cili qeverisi rreth vitit 2350 deri në 2295 para erës sonë; dëshmitë më të vjetra astrologjike, ku kopjet më të vjetra mbi tabletat me shkrim kuneiformë qenë gjetur në bibliotekën e Asurbanipalit në Ninivë, datojnë nga kjo epokë. Vazhdo…

Tags: ,

  • Twitter
  • Facebook